You are currently viewing Αρχαιρεσίες 3/5/2023

Αρχαιρεσίες 3/5/2023

Διεξήχθησαν την Τετάρτη 3/5/2023 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Ειδικών Συμβουλιών των Εφορειών, απο τις οποίες προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

Leave a Reply