ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Οργανώνει κοινωνικοπνευματικές εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, επιδείξεις μόδας, εκδρομές, ξεναγήσεις σε ιστορικούς χώρους, παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών του Πειραϊκού Συνδέσμου και της Πειραϊκής κοινωνίας.

Εποπτεύει και μεριμνά για όλες τις εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Σύνδεσμο.