ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Κλασικό Μπαλέτo – Παιδικό & Ενηλίκων – Σύγχρονος Χόρος – Παραδοσιακοί Xοροί

Διδάσκουν:

Παιδικά τμήματα: Ανέζα Κολόμβου  

Κλασσικό Μπαλέτο: Δήμητρα Στεργιανού

Παραδοσιακοί Χοροί: Μαρία Αθανασιάδου 

                                                                                                                                        

Σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα καθώς και μετά το τέλος του εκπαιδευτικού έτους, πραγματοποιούνται παραστάσεις χορού με τη συμμετοχή των μαθητών.