ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

O Πειραϊκός Σύνδεσμος προάγει την εικαστική τέχνη. 
Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα κάθε ηλικίας σε διακριτά τμήματα.

Λειτουργούν τμήματα:

• Ζωγραφικής για παιδιά
• Ζωγραφικής για ενήλικες

Διδάσκει:
Μαρίνα Βλαχάκη

Στο Τμήμα Ζωγραφικής ενηλίκων διδάσκεται σχέδιο και χρώμα και κατασκευές με μεικτή τεχνική . Οι σπουδαστές μπορούν να πειραματιστούν και να αναζητήσουν την προσωπική τους έκφραση δια μέσου των σύγχρονων κινημάτων. Από εφέτος στο εργαστήριο μας θα λειτούργει και τμήμα προετοιμασίας για σχόλες καλών τεχνών!

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους πραγματοποιείται Έκθεση Ζωγραφικής με συμμετοχή των μαθητών, αλλά και παλαιότερων σπουδαστών, στην Αίθουσα Κοσμητείας του 4ου ορόφου του Πειραϊκού Συνδέσμου.