ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

O Πειραϊκός Σύνδεσμος προάγει την εικαστική τέχνη. 
Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα κάθε ηλικίας σε διακριτά τμήματα.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους πραγματοποιείται Έκθεση Ζωγραφικής & Αγιογραφίας με συμμετοχή των μαθητών, αλλά και παλαιότερων σπουδαστών, στην Αίθουσα Κοσμητείας του 4ου ορόφου του Πειραϊκού Συνδέσμο