ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μελετά ζητήματα τα οποία αφορούν την ιστορία και τα προβλήματα του Πειραιά, καθώς και της μείζονος περιοχής, και προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη συγγραφή μελετών, σχετικά με θέματα που άπτονται του Πειραϊκού χώρου και της ιστορίας του.