Προβάλλετε αυτήν τη στιγμή ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  • Συντάκτης ανάρτησης:
  • Δημοσιεύτηκε ανάρτηση:15 Μαΐου, 2024
  • Κατηγορία ανάρτησης:Uncategorized
  • Δημοσιεύστε σχόλια:0 σχόλια

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η μουσικοθεραπεία είναι μια πολύπλευρη εμπειρία, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις ικανότητες του εκάστοτε μαθητή. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο θεραπείας παιδιών με αναπηρίες και μέσο μάθησης παιδιών με τυπική ανάπτυξη. H μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την μουσική και τις δραστηριότητες γύρω από αυτήν, για να βοηθήσει στην βελτίωση του ψυχικού, του ψυχολογικού και συναισθηματικού κόσμου του ατόμου. Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνει την αυτοέκφραση, την κοινωνική αλληλεπίδραση, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και προωθεί την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων. Ο μουσικοθεραπευτής συνεργάζεται με τους ασθενείς, με σκοπό να αναπτύξει εξατομικευμένα προγράμματα που προωθούν: την αυτοσυνειδησία, την έκφραση συναισθημάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανακούφιση από αγχώδεις διαταραχές. Η μουσικοθεραπεία λειτουργεί ως μια συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ιατρικές μεθόδους όπως η φυσικοθεραπεία , η εργοθεραπεία ή η λογοθεραπεία. Ενώ οι άλλες ιατρικές μέθοδοι στοχεύουν στην θεραπεία μιας πάθησης κάθε φορά, αυτή δρα σφαιρικά και βελτιώνει πολλές ικανότητες ταυτόχρονα. Κάθε παιδί έχει μοναδικές ανάγκες και δυνατότητες, για αυτό η συνδυαστική προσέγγιση του προβλήματος του παρέχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη. Οι γονείς επιλέγουν αυτή τη μορφή θεραπείας για τα παιδιά που παρουσιάζουν σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να αποφορτιστούν, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά με παρόμοιες ασθένειες και να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις.

Ως προς την εφαρμογή της, η μουσικοθεραπεία χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό βάσει των σκοπών που θέλουμε να επιτύχουμε και των αποτελεσμάτων που επιδιώκουμε να δούμε από τους μαθητές. Οι περιπτώσεις των παιδιών που θα απασχολήσουν τον μουσικοθεραπευτή καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το μάθημα και τη στοχοθεσία του σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Τα εργαλεία της μεθόδου αυτής είναι μουσικά όργανα όπως: τα τύμπανα, τα κρουστά, τα πλήκτρα αλλά και ακουστικά ή ηλεκτρονικά μουσικά εργαλεία όπως τα πληκτρολόγια, τα midi ή τα synthesizers. Τα μουσικά όργανα λοιπόν αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο και τα παιδιά μέσω αυτών αποκτούν δεξιότητες, έρχονται σε επαφή με την μελωδία και με τον ρυθμό, για να λειτουργήσουν σωστά στα πλαίσια μιας ομάδας. Παράλληλα, το τραγούδι αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για έναν μουσικοθεραπευτή. Το τραγούδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλο το μήκος της ζωής του ατόμου. Άλλωστε, όταν γεννιούνται τα παιδιά, οι μανάδες τα νανουρίζουν με τραγούδια και για τα ίδια προηγείται το τραγούδι και έπεται η ομιλία, δηλαδή πρώτα εκφέρουν μουσικούς ήχους και σε μεταγενέστερο χρόνο σχηματίζουν λέξεις. Το τραγούδι λοιπόν ενισχύει τη μνήμη και προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Ως εκ τούτου, ο χορός και η κινητική δραστηριότητα αποτελούν και αυτά πολύτιμα εργαλεία για τη θεραπεία των παιδιών, αφού τα βοηθάει στην εκτόνωση του στρες, στην απόκτηση μιας έντονης βιωματικής αίσθησης του ρυθμού αλλά και στην ομαδικότητα όπως προαναφέραμε.

Η μουσικοθεραπεία είναι κατάλληλη για την θεραπεία σωματικών αλλά και νοητικών αναπηριών. Αν και η μουσική δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως άλλες θεραπευτικές μεθόδους, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες. Στις περιπτώσεις φυσικών αναπηριών στοχεύει στην βελτίωση της κινητικότητας, της συντονισμένης κίνησης και της ευελιξίας μέσω μουσικών δραστηριοτήτων και χρήσης των μουσικών οργάνων, ενισχύοντας έτσι τους μύες και βελτιώνοντας τον έλεγχο των κινήσεων. Όσον αφορά την θεραπεία των παιδιών με νοητικές αναπηρίες, στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών τους λειτουργιών, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά και της αυτοέκφρασης.

Ένας μαθητής που ασχολείται με την μουσική έμπρακτα, τα εγκεφαλικά του κύτταρα αναπτύσσονται πιο γρήγορα, ενισχύεται η αυτοσυγκέντρωσή του και η πειθαρχία στον εαυτό του, θέτει στόχους και τους πετυχαίνει, βλέπει την δουλειά του να αποφέρει καρπούς, καταλαβαίνει ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται» και ότι η κάθε μαθησιακή διαδικασία έχει μια συγκεκριμένη ροή όπως και τα γεγονότα στην πραγματική ζωή. Η μουσικοθεραπεία συνίσταται για όλα τα παιδιά και για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ειδικότητας ή εθνικότητας. Η μουσική ενώνει και έχει θεραπευτικές ικανότητες από την στιγμή που ο άνθρωπος γεννιέται μέχρι το τέλος του. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλες τις εκφάνσεις της ζωής, με όλες τις δραστηριότητες, τις κοινωνικές και προσωπικές στιγμές, μας ακολουθεί, μας συντροφεύει και μας βοηθάει να ζούμε την κάθε στιγμή πιο έντονα. Ευελπιστούμε η ως μέσο θεραπείας να λάβει τις διαστάσεις που της αρμόζει και στην Ελλάδα για να απολαύσουμε όλοι τους καρπούς που έχει να μας προσφέρει.

Όπως άλλωστε έχει γράψει και ο Πλάτωνας:
«Η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα».

 

Αφήστε μια απάντηση